Dobrý den!

Jmenuji se Martin a jsem advokát se specializací na autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business a ochranu osobních údajů.

Své studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem spojil s Ústavem práva a technologií, se kterým nadále spolupracuji. Jsem členem České advokátní komory a profesní organizace ALAI Česká republika.

S poskytováním právních služeb mám zkušenosti od roku 2016, které jsem čerpal během spolupráce s přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláří.

Mimo advokátní praxi se aktivně zapojuji do problematiky veřejných licencí jako člen týmu Creative Commons, který institucionálně zajišťujeme s kolegy v rámci spolku Open Content, z.s., přednáším a účastním se odborných konferencí.

Mými velkými zálibami jsou hledání cest pro inovaci v advokacii a v právu obecně, digitalizace a využívání nových technologií v právní praxi.

Baví mě programování a zimní sporty. Golf nehraju.

Znalosti

Za své silné stránky považuji zejména právo autorské a softwarové, právo doménových jmen a design smluv.

Díky aktivní znalosti programování a IT prostředí nemám problém rychle se zorientovat i v komplexní situaci a pochopit skutečný dopad technologií do právní oblasti.

Pracuji v češtině (mateřský jazyk) a angličtině (CAE grade A, tedy na úrovni C2 umožňující profesionální práci).

Zkušenosti

V praxi řeším nejčastěji kauzy z oblasti práva duševního vlastnictví, tedy ochranných známek, práva autorského, softwarového či práva doménových jmen, a dále pak z oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), kybernetické bezpečnosti a vyjednávání obchodních smluv a narovnání sporů.

Mám zkušenosti z lokální i mezinárodní advokátní kanceláře.

Vybrané publikace

HUSOVEC, Martin a Martin LOUČKA. Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů. Wolters Kluwer, 2019. [e-shop]

LOUČKA, Martin. Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana. Revue pro právo a technologie. 2016, č. 13, s. 45-66. [PDF]

HARAŠTA, Jakub a Martin LOUČKA. Využití celexového čísla pro rešerši právních informací. In: ProInflow. Vol 8, No 2 (2016). [PDF]

STRAKOVÁ, Lucie a Martin LOUČKA. Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů. COFOLA 2015. [PDF]

LOUČKA, Martin. Specifika vývoje počítačových programů a jejich autorskoprávní konsekvence. MUNI Law Working Paper [online]. 2015, no. 2015.05, 16 s. [PDF]

LOUČKA, Martin. Licensing Software: Creative Commons as an Open Source License? In 3rd International Research Forum Göttingen. 2014.


Kontaktujte mě

Pokud se se mnou chcete spojit, budu rád za vaši zprávu. Preferuji e-mailovou komunikaci přes adresu martin@martinloucka.cz.

Samozřejmě mě doženete také na sociálních sítích: