Martin Loučka absolvent Ústavu práva a technologií PrF MU
martin@martinloucka.cz